TIN TỨC BỆNH VIỆN

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG CỦA BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI
[ Cập nhật vào ngày (06/07/2020) ]

Căn cứ luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công..


 
Tập tin đính kèm

PKHTC-CĐT

  In bài viếtSƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh