TIN TỨC BỆNH VIỆN

Bệnh viện Phổi Vĩnh Long thực hiện mục tiêu kép
[ Cập nhật vào ngày (27/08/2021) ]

Bệnh viện Phổi Vĩnh Long thực hiện mục tiêu kép: Vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid-19, vừa đảm bảo tốt hoạt động khám chữa bệnh kịp thời, hiệu quả cho bệnh nhân mắc bệnh Phổi của tỉnh Vĩnh Long, thực hiện tốt chương trình phòng chống lao


Bệnh viện Phổi Vĩnh Long thực hiện mục tiêu kép: Vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid-19, vừa đảm bảo tốt hoạt động khám chữa bệnh kịp thời, hiệu quả cho bệnh nhân mắc bệnh Phổi của tỉnh Vĩnh Long, thực hiện tốt chương trình phòng chống lao
- Chủ trương của bệnh viện hiện nay là: - Chăm sóc tốt, điều trị hiệu quả và cho ra viện kịp thời những bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại BV. - Sớm đưa bệnh viện trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới.
- Tăng cường chia sẽ truyền thông cho người dân biết được hoạt động theo mô hình tách đôi an toàn hiện tại của bệnh viện mà yên tâm đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Phổi Vĩnh Long đi có nhu cầu.
- Kiểm soát tốt vấn đề lây nhiễm chéo trong BV, đảm bảo bất kỳ trường hợp nghi nhiễm Covid-19 vào Bệnh viện đều phải được phát hiệnP.KHTC- CĐT

  In bài viếtSƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh