nghiên cứu khoa học

Các đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Vĩnh Long năm 2017
[ Cập nhật vào ngày (15/12/2017) ]


Trong năm 2017, Bệnh viện Lao và bệnh phổi Vĩnh Long thực hiện 03 đề nghiên cứu cấp cơ sở.
1. Khảo sát thực trạng tuân thủ vệ sinh tay đúng cách của nhân viên y tế tại khoa lâm sàng Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Vĩnh Long năm 2017 Phòng điều dưỡng
2. Phân tích số liệu quản lý lao, lao/HIV từ thông tin ca bệnh phát hiện điều trị trong chương trình chống lao tại tỉnh Vĩnh Long từ năm 2011-2015 KH-TC-CĐT
3. Nghiên cứu chi phí điều trị nội trú, ngoại trú của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có thẻ bảo hiểm y tế KH-TC-CĐT
P KHTCCĐT

  In bài viếtTìm kiếm tin tức

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh