AN TOÀN NGƯỜI BỆNH

XÁC ĐỊNH ĐÚNG NGƯỜI BỆNH
[ Cập nhật vào ngày (22/11/2018) ]


CÁC BƯỚC XÁC ĐỊNH ĐÚNG NGƯỜI BỆNH

NỘI DUNG CẦN HỎI

1. HỎI HỌ TÊN

2.HỎI NGÀY THÁNG NĂM SINH

3.HỎI ĐỊA CHỈ NHÀ

THỜI ĐIỂM CẦN HỎI

1. NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ

- KHI KHÁM BỆNH

- TRƯỚC THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM, THĂM DÒ CHỨC NĂNG

-TRƯỚC KHI TRẢ KẾT QUẢ CẬN LÂM SÀNG

-TRƯỚC KHI TRẢ HỒ SƠ, ĐƠN THUỐC

-TRƯỚC KHI CẤP PHÁT THUỐC

-TRƯỚC KHI THANH TOÁN

2. NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ

- KHI ĐĂNG KÝ NHẬP VIỆN, XUẤT VIỆN

- TRƯỚC THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM, THĂM DÒ CHỨC NĂNG

-TRƯỚC KHI TRẢ KẾT QUẢ CẬN LÂM SÀNG

-TRƯỚC KHI CẤP PHÁT THUỐC, ĐƠN THUỐC

-TRƯỚC KHI THỰC HIỆN THỦ THUẬT

- TRƯỚC KHI CHUYỂN KHOA

-TRƯỚC KHI CHO SUẤT ĂN BỆNH LÝ

-TRƯỚC KHI THANH TOÁN


P KHTC

  In bài viếtTìm kiếm tin tức

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh