GIỚI THIỆU KHOA PHÒNG

KHOA CẤP CỨU - KHÁM BỆNH

 

1.Chức năng :

- Khoa Cấp cứu - khám bệnh là một khoa lâm sàng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của ban Giám đốc bệnh viện,
- Có chức năng thực hiện công tác khám bệnh, cấp cứu bệnh nhân trong bệnh viện và ngoại viện.
- Điều trị, hồi sức tích cực.
- Đảm bảo các điều kiện phòng chống lây lan mầm bệnh qua đường hô hấp tại khoa khám bệnh

2. Nhiệm vụ:

1. Khoa Cấp cứu - Khám bệnh là khoa lâm sàng có nhiệm vụ:

a. Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến cấp cứu. Điều trị và chăm sóc tích cực những người bệnh nặng, có chức năng sống bị đe dọa cần phải hỗ trợ.
b. Khám bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú: thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu.
c. Tổ chức dây chuyền khám sức khỏe theo nhiệm vụ được giao.

2. Các trưởng khoa điều trị trong bệnh viện phải chịu trách nhiệm về chất lượng khám chuyên khoa, điều trị người bệnh ngoại trú tại khoa khám bệnh; cử cán bộ chuyên khoa có trình độ chuyên môn kỹ thuật thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa, luân phiên ra công tác tại khoa khám bệnh.

3. Khoa khám bệnh được bố trí một chiều theo quy định, có đủ thiết bị y tế và biên chế phục vụ theo phân hạng của bệnh viện.

4. Giám đốc bệnh viện ưu tiên bố trí nhân lực, đào tạo chuyên khoa, đầu tư trang thiết bị và các điều kiện làm việc để đáp ứng công tác hồi sức cấp cứu.

5. Tổ chức dây chuyền cấp cứu, điều trị, chăm sóc tích cực người bệnh tại khoa và hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống hồi sức cấp cứu tại các khoa trong bệnh viện

6. Các khoa trong bệnh viện phải sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đã ổn định do khoa hồi sức cấp cứu chuyển đến.

Tìm kiếm tin tức

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh