GIỚI THIỆU KHOA PHÒNG

KHOA XÉT NGHIỆM - CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

 

1. Chức năng:

- Khoa xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và sự hỗ trợ chuyên môn của tuyến trên
- Có chức năng thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng phục vụ cho công tác chẩn đoán và điều trị bệnh nhân trong hoạt động chung của bệnh viện
- Chỉ đạo, hỗ trợ công tác xét nghiệm đàm phát hiện lao trong cộng đồng tại y tế cơ sở trong tỉnh

2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu điều trị của bệnh viện: chụp x-quang, siêu âm, xét nghiệm sinh hóa, huyết học, soi đàm trực tiếp
- Thực hiện chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng phục vụ cho công tác chẩn đoán, điều trị nội trú, ngoại trú và cộng đồng.
- Thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động tuyến cơ sở về cận lâm sàng, kiểm phẩm lam đàm cho tuyến huyện
- Đào tạo, tập huấn công tác xét nghiệm lao tuyến cơ sở.
-Tham gia công tác chỉ đạo tuyến trong hoạt động dự án phòng chống lao cho tuyến cơ sở trong tỉnh

Tìm kiếm tin tức

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh